Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Kategorie

BHP dla Firm, usługi, szkolenia, outsorcing

Producenci

Warunki i procedura zwrotu towaru

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu będziecie Państwo niezadowoleni z dokonanego zakupu, przyjmujemy nieuszkodzony towar w ciągu 10 dni od daty zakupu wraz z dowodem nabycia.

Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania i musi posiadać oryginalne opakowanie. Reklamacje towarów wadliwych przyjmujemy i załatwiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Procedura zwrotu

1. W okresie 10 dni od daty wydania towaru, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części.

2. Wszystkie sprawy dotyczące zwrotów są realizowane wyłącznie poprzez system internetowy zwrotów (towar zwracany nażeży odesłać do firmy DYZIO).

3. Wszystkie przesyłki należy opisać "ZWROT" i przesłać na magazyn wraz z formularzem zwrotu. Zwroty przysyłane bez wymaganego formularza, nie będą przyjmowane. Prosimy o zwrot towaru w nieprzekraczalnym terminie podanym w formularzu, niedotrzymanie podanego w formularzu terminu wiąże się z przedawnieniem zwrotu.
Zwroty i reklamacje mogą być wysyłane w jednej paczce tylko w przypadku właściwego oznaczenia przesyłki „ ZWROT/ REKLAMACJA” i dołączeniu wymaganych formularzy.

4. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie (niedostępne standardowo w ofercie i magazynach firmy Dyzio).

5. Towary z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi.

6. Opłata manipulacyjna z tytułu zwrotu to 3% wartości netto zwracanego towaru, nie mniej niż 20 zł. Opłata za zwrot jest naliczana automatycznie w chwili rozpatrywania i zatwierdzenia faktury korygującej w postaci odrębnej faktury VAT.

7. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.

8. W przypadku niezgłoszonych, nieuzasadnionych i wysyłanych bez wymaganego formularza zwrotów, towar odsyłamy na koszt Klienta.

9. W przypadku zwrotów, wynikających z winy firmy Dyzio, towar należy przesłać na nasz koszt firmą kurierską  (informacji o firmie kurierskiej udzielają pracownicy realizujący zwroty) z informacją na liście przewozowym "ZWROT KOSZT DYZIO".

10. Niedopuszczalne jest wysyłanie zwrotów na koszt firmy DYZIO w przypadku towarów, które zwracane są z przyczyn niezależnych od nas, np.: rezygnacja z zamówionego towaru.

Wszystkie zwroty i reklamacje są przyjmowane przez pracowników firmy DYZIO  wyłącznie za potwierdzeniem odbioru.

W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
.