Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

O blogu

Czym jest ten blog? Czym jest ten blog dla mnie?
Hmm..

Kiedy w 1989 roku rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej, nie miałam pojęcia z jak wieloma rzeczami będę mieć do czynienia i jak wiele przyjdzie mi się nauczyć. To zmaganie się nie tyle z terminami płatności, marketingiem, ekonomią, zarządzaniem ile z… nieprawdopodobną ilością zmieniających się przepisów.

Z czasem uznałam, że Mikroprzedsiębiorcy potrzebują swojego miejsca w sieci, gdzie znajdą praktyczną wiedzę dotyczącą przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejszy Blog kieruję właśnie do Was.

W blogu znajdą się informacje dotyczące m. in.:
- prowadzenia akt osobowych pracownika,
- spraw związanych z badaniami środowiska pracy,
- regulacji wewnątrzzakladowych,
- przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego,
- prowadzenia wszelakich rejestrów bhp w zakładzie,
- ważnych informacji o szkoleniach.

Mam nadzieję, że blog ten stanie się miejscem dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy mikroprzedsiebiorcami.

Zapraszam do lektury.

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa