Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Wstępne i okresowe szkolenia bhp

Dodatkowe ręce, jakże potrzebne w firmie, najpierw trzeba przeszkolić. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie bhp. W kolejnych miesiącach lub latach trzeba zapewnić mu okresowe szkolenia bhp. Terminy, w jakich zatrudnieni powinni odbyć szkolenie wstępne i okresowe, znajdziecie w poniższej tabeli:
Terminy szkoleń wstepnych i okresowych

Szkolenie wstępne

Wstępne szkolenie bhp powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Zawsze podzielone jest na dwie części:

Instruktaż ogólny powinien zapewnić zapoznanie z:

 • podstawowymi przepisami i zasadami bhp, układem zbiorowym, regulaminem pracy,
 • przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić zapoznanie z:

 • czynnikami środowiska pracy,
 • ryzykiem zawodowym,
 • sposobami ochrony przez zagrożeniami,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp. Stanowi on podstawę dopuszczenia pracownika do pracy.

karta szkolenia wstepnegoZamieszczony powyżej wzór karty szkolenia wstępnego bhp należy uzupełnić o program szkolenia. Stanowi on jego integralną część. Pracownik podpisuje na karcie oświadczenie o odbyciu instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Pracownik nie otrzymuje żadnego dokumentu, pracodawca natomiast wpina zaświadczenie do części B TAO (Teczki Akt Osobowych) pracownika.

Szkolenie okresowe

Rozporządzenie szczegółowo określa terminy i zakres szkoleń okresowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca po konsultacji z pracownikami dostosował program szkolenia i uzupełnił go o treści dostosowane do zakładu i rodzaju występujących zagrożeń. Pamiętajcie, aby w dokumentach dotyczących szkolenia znalazł się jego program.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego jest własnością pracownika. Pracodawca powinien wpiąć do akt albo poświadczoną kserokopię, albo o jego odpis. Nigdy nie należy wpinać do TAO oryginału zaświadczenia. Zawsze kopię i wepnijcie ją do części B akt osobowych pracownika.

Dokumenty szkolącego

Ważnym jest, aby potwierdzić uprawnienia wynajętej osoby z zewnątrz do prowadzenia szkoleń okresowych. Samo ukończenie studiów podyplomowych nie jest jednoznaczne z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji. Osoba taka powinna jeszcze przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp lub osób wykonujących takie zadania i zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia osób dorosłych.

Myślę, że nie jest bezsensownym podpinanie pod fakturę za szkolenie kopii ww dokumentów, na wypadek dociekliwości inspektora…

Szkolenia bhp są zwolnione z podatku VAT.

2 Comments

Add a Comment
 1. A co uważacie np na temat szkoleń online?
  W sieci jest dużo oferty tego typu (link usunięto)

  Czy takie szkolenie przeznaczone jest dla 1 osoby? czy wielu?
  W ogóle czy takie coś można w firmie przeprowadzić zdalnie?

  1. Nie mam zdania na temat szkoleń bhp prowadzonych online. Widzę natomiast jedną wadę: nie ma kogo spytać tak online aby szybko uzyskać odpowiedź. Rozmowa to zawsze rozmowa.

   Szkolenia prowadzę zarówno dla jednej osoby, jak i dla kilkudziesięciu. Nie ma znaczenia ilu jest uczestników, ważny jest zakres szkolenia.

Dodaj komentarz

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa