Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Czas pracy

Propozycje zmian prawa pracy w 2018

Urlopy 2018 Jedna z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku wykorzystania urlopu każdorazowo w ciągu roku. Nie będzie można kolekcjonować urlopu i wykorzystać zaległego po na przykład dwóch latach. Pracodawca będzie mógł zmusić pracownika do wzięcia urlopu w konkretnym terminie, o ile nie uda mu się porozumieć z pracownikiem. Podczas urlopu nie będzie można podejmować żadnej […]

Kluczowe pojęcia – wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy to obowiązujący pracownika czas pracy. W tym czasie pracodawca planuje pracę pracownikowi, aby zapewnić zwykłe, przewidywalne potrzeby zakładu pracy. Praca powyżej obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy będzie pracą w godzinach nadliczbowych. Wymiar czasu pracy określa się w różnych jednostkach. Mogą to być godziny zegarowe, godziny lekcyjne, minuty albo dni. […]

Kluczowe pojęcia – czas pracy

Czas pracy Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania (art. 128 kp). Czas pracy jest nie tylko czasem faktycznego wykonywania pracy, ale również czas, kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na terenie zakładu lub w innym miejscu wyznaczonym przez przełożonego […]

Podstawowe przepisy o czasie pracy

Przepisy działu szóstego Kodeksu pracy Czas pracy są ciągłym źródłem zmian i udoskonaleń.  Są one ważnym elementem w procesie pracy a jednocześnie najbardziej konfliktogennym obszarem stosunku pracy. Wiele wątpliwości i problemów nastręcza prawidłowe rozliczenie czasu pracy i sposoby rekompensaty dla pracowników i pracodawców. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa