Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Instrukcje BHP – przepisy ogólne

150x150_prawobhp1

Jednym z elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy są instrukcje BHP. Regulują one najważniejsze aspekty pracy mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Z ogólnych przepisów bhp wynika obowiązek pracodawcy zapewnienia właściwych instrukcji na stanowiskach pracy. Z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr […]

Wymiana żarówki w biurze

150x150_zagrozenia1

Przepalona żarówka w biurze nie jest czymś nadzwyczajnym. Zdarza się, że przepali się żarówka w lampce na biurku, czasem pod sufitem. Wielokrotnie spotykam się z pytaniami o wymagania, jakie powinie spełniać pracownik, który wymienia żarówkę w miejscu pracy. Omówię to zagadnienie wyłącznie w przypadku, kiedy działania pracownika są zgodne z instrukcją obsługi urządzenia dla użytkownika […]

Praca na drabinie w biurze

150x150_niebezpieczne1

Wielokrotnie na prowadzonych przeze mnie szkoleniach pojawiło się pytanie: Czy pracownik biurowy może wchodzić na drabinę?. Drabiny i podesty wykorzystywane są nie tylko na budowie. Używa się ich w aptekach, szkołach, biurach i magazynach, generalnie w pomieszczeniach zamkniętych do chociażby sięgania po dokumenty z najwyższych półek, mycia okien, podlewania kwiatków lub wieszania firanek. Generalnie nie jest pracą na wysokości […]

Kongres Ergonomii 2010

150x150_ergonomia1

  Moja przygoda z nauką zaczęła się podczas   I Kongresu Ergonomii Ergonomia dla przyszłości   20-22 września 2010 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej ul. Narbutta 85, Warszawa     Spotkanie związane było oczywiście ze stresem w pracy: Specyfika oceny ryzyka zawodowego zagrożeń psychospołecznych   Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Biuletyn Ergonomia dla przyszłości materiały na „Praca i […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa