Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Urzędy i pracodawca

Składki przekazywane do ZUS

150x150_prawo1

Pracownik od momentu podpisania umowy o pracę przez cały czas podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu. Od wypłacanej mu pensji odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Pierwsze trzy są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych, ostatnia zależna jest m.in. od wielkości zakładu, stanu bhp. Dodatkowo odprowadzana jest zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne jako procent podatku dochodowego, oraz składki na FP i FGŚP. 1. Ubezpieczenie emerytalne […]

Obowiązki pracodawcy wobec urzędów

150x150_prawo1

W związku z zatrudnieniem pracownika pracodawca zawiadamia określone organy i urzędy. 1. Rozliczenia z ZUS Zgłoszenie pracownika do ZUS-u powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy o pracę. Do ubezpieczenia trzeba również zgłosić członka rodziny pracownika, jeśli taki obowiązek istnieje. Do 15. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do ZUSu trzeba wysyłać deklaracje, […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa