Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Obowiązki pracodawcy

Potwierdzenie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy

150x150_ministerstwo

13 maja Sejm przyjął przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy. Nowe przepisy na pewno ułatwią działania Państwowej Inspekcji Pracy, nie będzie się można tłumaczyć, że to pierwszy dzień w pracy… Dotychczas trzeba było podpisać z pracownikiem do końca […]

Zamiast RMUA wypełniamy IROU lub IMOU

150x150_prawo1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało dla nas nowe wzory formularzy ZUS. Obowiązują one od 1 listopada 2013 r. Zmianie uległa większość deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, formularze rozrosły się też o dodatkowe pola, to pewnie konsekwencja zmniejszania biurokracji… Zostały również wprowadzone zmiany w zakresie sposobu i rodzaju informacji przekazywanych ubezpieczonym przez płatników składek. W miejsce jednej […]

Składki przekazywane do ZUS

150x150_prawo1

Pracownik od momentu podpisania umowy o pracę przez cały czas podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu. Od wypłacanej mu pensji odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Pierwsze trzy są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych, ostatnia zależna jest m.in. od wielkości zakładu, stanu bhp. Dodatkowo odprowadzana jest zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne jako procent podatku dochodowego, oraz składki na FP i FGŚP. 1. Ubezpieczenie emerytalne […]

Obowiązki pracodawcy wobec urzędów

150x150_prawo1

W związku z zatrudnieniem pracownika pracodawca zawiadamia określone organy i urzędy. 1. Rozliczenia z ZUS Zgłoszenie pracownika do ZUS-u powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy o pracę. Do ubezpieczenia trzeba również zgłosić członka rodziny pracownika, jeśli taki obowiązek istnieje. Do 15. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do ZUSu trzeba wysyłać deklaracje, […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa