Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Zarządzanie BHP

Analiza stanu bhp

Co najmniej raz w roku należy sporządzić analizę stanu bhp. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sporządzać ją częściej, zależy to jedynie od potrzeb zakładu pracy. Tym ni niej jeśli w zakładzie prowadzone są prace szczególnie niebezpieczne wskazane jest, aby analizę sporządzać z większą częstotliwością. Analizę stanu bhp sporządza się na piśmie i przekazuje do […]

Instrukcje BHP – przepisy ogólne

150x150_prawobhp1

Jednym z elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy są instrukcje BHP. Regulują one najważniejsze aspekty pracy mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Z ogólnych przepisów bhp wynika obowiązek pracodawcy zapewnienia właściwych instrukcji na stanowiskach pracy. Z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa