Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Komentarze przepisów BHP

BHP w przedsiębiorstwach jednoosobowych

150x150_prawobhp1

Bardzo często czytam na forach i blogach, iż przedsiębiorstwa jednoosobowe niezatrudniające pracowników, nie podlegają obowiązkom związanym z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. A co ze spółkami, w których nie ma pracowników? I co to są obowiązki związane z wymogami bhp? Przedsiębiorcy lub wspólnicy nie zatrudniający osób na umowę o pracę, w rozumieniu prawa pracy nie są pracodawcami. Tym samym nie muszą poddawać się okresowym szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa