Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Przepisy BHP

Analiza stanu bhp

Co najmniej raz w roku należy sporządzić analizę stanu bhp. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sporządzać ją częściej, zależy to jedynie od potrzeb zakładu pracy. Tym ni niej jeśli w zakładzie prowadzone są prace szczególnie niebezpieczne wskazane jest, aby analizę sporządzać z większą częstotliwością. Analizę stanu bhp sporządza się na piśmie i przekazuje do […]

Odkamieniacz

kubus

Wszystkim jest powszechnie wiadome, ze środków chemicznych nie wolno przechowywać w opakowaniach po artykułach spożywczych. Nie zawsze jednak idzie wyłącznie o przechowywanie. Ekspresy ciśnieniowe do kawy co jakiś czas należy wyczyścić i usunąć kamień. Stosuje się do tego specjalne odkamieniacze, między innymi w granulacie. W pewnej kawiarni barman przystąpił do czyszczenia ekspresu do kawy. Jak […]

Rażące niedbalstwo

SN w wyroku z 21 września 2004 Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kp. musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. TUS w wyroku z 5 marca 1970 Umyślność (czyli zła wola) opisuje takie zachowanie pracownika, który przewidując skutki swojego działania, chce je wywołać. TUS w wyroku […]

Instrukcje BHP – przepisy ogólne

150x150_prawobhp1

Jednym z elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy są instrukcje BHP. Regulują one najważniejsze aspekty pracy mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Z ogólnych przepisów bhp wynika obowiązek pracodawcy zapewnienia właściwych instrukcji na stanowiskach pracy. Z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr […]

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

150x150_prawobhp1

Klasyczna definicja powiada, że wypadek przy pracy jest to: – zdarzenie nagłe, – wywołane przyczyną zewnętrzną, – powodujące uraz lub śmierć – podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zakres obowiązków służbowych pracodawcy w mikroprzedsiębiorstwie… Wszystko, co aktualnie jest do zrobienia, przedsiębiorca świadczy bowiem pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Za wypadek przy pracy pracodawcy lub osoby współpracującej uważa się: […]

BHP w przedsiębiorstwach jednoosobowych

150x150_prawobhp1

Bardzo często czytam na forach i blogach, iż przedsiębiorstwa jednoosobowe niezatrudniające pracowników, nie podlegają obowiązkom związanym z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. A co ze spółkami, w których nie ma pracowników? I co to są obowiązki związane z wymogami bhp? Przedsiębiorcy lub wspólnicy nie zatrudniający osób na umowę o pracę, w rozumieniu prawa pracy nie są pracodawcami. Tym samym nie muszą poddawać się okresowym szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie […]

Krajowe źródła prawa pracy

150x150_prawobhp1

Dziesięć przykazań są tak proste, zrozumiałe i oczywiste, ponieważ do ich napisania nie został zaangażowany żaden ekspert i specjalista. System prawa pracy w Polsce już taki niestety nie jest, jest zawiły i kręty. Składają się na niego przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy prawa autonomicznego i zasady bhp. Graficznie przedstawia się następująco: 1. Przepisy powszechnie obowiązujące Najważniejszym […]

Wstępne i okresowe szkolenia bhp

150x150_prawobhp1

Dodatkowe ręce, jakże potrzebne w firmie, najpierw trzeba przeszkolić. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie bhp. W kolejnych miesiącach lub latach trzeba zapewnić mu okresowe szkolenia bhp. Terminy, w jakich zatrudnieni powinni odbyć szkolenie wstępne i okresowe, znajdziecie w poniższej tabeli: Szkolenie wstępne Wstępne szkolenie bhp powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa