Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Uprawnienia pracownika-rodzica

Kalendarz urlopów rodziców

150x150_rodzina1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało bardzo czytelny diagram pokazujący najważniejsze problemy związane z urlopami rodziców. Jestem pewna, że i dla Was będzie pomocny w lepszym rozplanowaniu urlopów. Wszystkim rodzicom życzę wielu radości z poznawania siebie…

Rodzicielskie przywileje po zmianach 17.06.2013

150x150_rodzina1

Urlop macierzyński podstawowy Czas trwania urlopu macierzyńskiego zależny jest od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlop można w części wykorzystać także przed planowaną datą porodu. Wymiar urlopu macierzyńskiego 20 tygodni – jedno dziecko, 31 tygodni – dwoje dzieci, 33 tygodnie – troje dzieci, 35 tygodni – czworo dzieci, 37 tygodni – pięcioro i więcej dzieci przy […]

Prowadząca firmę dłużej na macierzyńskim

150x150_rodzina1

Regulacja z 17 czerwca 2013 roku wprowadziła wiele zmian, także dla kobiet prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mamy teraz prawo do zasiłkowych pieniędzy za czas odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu dla etatowców. Wydłużenie dodatkowych urlopów macierzyńskich dla pracowników oraz wprowadzenie nowego urlopu rodzicielskiego spowodowało automatyczne wydłużenie macierzyńskiego okresu zasiłkowego wszystkim ubezpieczonym, którzy terminowo opłacali zasiłek chorobowy. Zasiłek macierzyńskie […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa