Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Akta osobowe pracownika

Potwierdzenie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy

150x150_ministerstwo

13 maja Sejm przyjął przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy. Nowe przepisy na pewno ułatwią działania Państwowej Inspekcji Pracy, nie będzie się można tłumaczyć, że to pierwszy dzień w pracy… Dotychczas trzeba było podpisać z pracownikiem do końca […]

Prawo pracownika do wglądu w akta osobowe

150x150_prawo2

Akta osobowe pracowników co do zasady powinny być przechowywane w zakładzie pracy. Wielokrotnie zdarza się jednak, że przedsiębiorca zleca prowadzenie TAO swojemu biuru rachunkowemu. Pracownik ma nieograniczone prawo wglądu do swojej TAO oraz do dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i czynienia z niej odpisów.  Pracodawca zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych jest […]

Część C teczki akt osobowych

150x150_prawo2

Szczegółowo prowadzenie teczki akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU.1996.62.286 z późn.zm.). Część C Dokumenty związane z ustaniem  zatrudnienia.   Powinny tam znajdować się: Oświadczenie o […]

Część B teczki akt osobowych

150x150_prawo2

Szczegółowo prowadzenie teczki akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU.1996.62.286 z późn.zm.). Część B Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia.   Powinny tam znajdować się: Umowa o […]

Część A teczki akt osobowych

150x150_prawo2

Szczegółowo prowadzenie teczki akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU.1996.62.286 z późn.zm.). Część A Dokumenty składane przed podjęciem zatrudnienia.   Powinny tam znajdować się: kwestionariusz osobowy […]

Zasady prowadzenia akt osobowych

150x150_prawo2

Każdy pracodawca zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę (także powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) zobowiązany jest założyć dla niego teczkę akt osobowych (TAO), nawet jeśli zatrudnia tylko jednego pracownika i nic go z tego nie zwalnia. Nie prowadzi się TAO dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło, agencyjna). Reguły […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa